Parets, municipi lector

Parets, municipi lector té com a objectiu mantenir viu el compromís de la vila amb la lectura i consolidar la tasca duta a terme en els darrers trenta anys per les dues biblioteques de Parets, Can Butjosa i Can Rajoler, que són les peces fonamentals per impulsar aquesta iniciativa. Gràcies a la seva vinculació i col·laboració amb els centres educatius i altres agents culturals del poble han fet possible una xarxa que fa de la lectura un element molt present entre els veïns i veïnes de la nostra vila.

El projecte pretén involucrar el conjunt de la ciutadania per fomentar el gust per la lectura i impulsar un seguit d’actuacions que ajudin a convertir Parets en una vila de referència en la promoció del llibre i la lectura.

La consolidació global del projecte es basa en el reconeixement que la lectura esdevé una eina bàsica en l’aprenentatge i en la formació integral de les persones, així com una via d’accés primordial al coneixement i a la cultura.

Volem convidar tothom a prendre part activa en aquesta iniciativa, a apropar-se a la lectura com a font de plaer i vehicle d’accés a la cultura. Volem impulsar un poble de lectors.

Per això, coincidint amb la presentació del projecte, es van estrenar dues zones que conviden a la lectura, seguint un model de generació d’espai públic mitjançant un procés de participació ciudadana, en aquest cas, amb les aportacions de més de 600 escolars de Parets.

Més informació.